Main menu:

We hebben op dit moment te maken met veranderende economische tijden waarin middelen beperkt zijn. De woningmarkt heeft het moeilijk en bouwprojecten vallen stil.  Hoe gaan we daarmee om in lopende gebiedsontwikkelingen? Volgens ons is de huidige situatie aanleiding de projectenportefeuilles nog eens kritisch door te nemen. Om te komen tot een programma voor de ruimtelijke projecten dat de ambities vervuld en dat bovendien ruimte biedt voor bezuiniging.

Voor wie is de RisicoRonde bedoeld?

De RisicoRonde is bedoeld voor directie, lijnmanagers en programmamanagers. Zij zijn voor meerdere projecten intern opdrachtgever en willen grip houden op de projectenportefeuille.

Wat levert de RisicoRonde u op?

De RisicoRonde geeft een duidelijk beeld van de kansen en risico’s in de ruimtelijke projecten. Dit beeld helpt u bij het maken van strategische keuzes over de projectenportefeuille.